PRISLISTE 2018

Skanning av skrog/skutebunn: kr 12.000,00 + mva

Prisen gjelder kun for skanning av skutebunn. Dette er inkludert i alternativene under.

Fartøy som ikke har linjetegninger: kr 37.000,00 + mva

Vi foretar skanning av skrog, utfører krengeprøve, og utarbeider komplett stabilitetsdokumentasjon

Fartøy som har egne linjetegninger eller fartøy der vi har skrogform (hydrostatisk modell): kr 29.000,00 + mva

Vi foretar krengeprøve og utarbeider komplett stabilitetsdokumentasjon

Fartøykontroll: kr 10.000,00 + mva

Bunnbesiktigelsen er inkludert om den foretas samtidig som fartøykontrollen.

Bunnbesiktigelse: kr 8.000,00 + mva

Når bunnbesiktigelsen foretas utenom fartøykontrollen

Godkjenning av eksisterende stabilitetsberegninger: kr 6.000,00 + mva


Reise-, diett- og oppholdskostnader kommer i tillegg til ovennevnte, men deles på antall fartøy.
Reder bærer alle kostnader i forbindelse med slippsett, og eventuelle kostnader for å lukke avvik.

© Copyright Theia.no