Få tilbud om fartøykontroll

På grunn av stor pågang med stabilitetsberegninger vil tilbud som bekreftes etter 16.07.2018, ikke garanteres ferdig innen 01.01.2019.

Vi kan fortsatt tilby fartøykontroll og krengeprøve.

Redere som takker ja til tilbud etter 16.07.2018 vil få stabilitetsdokumentasjon i løpet av første halvår 2019.

Theia AS

OMBYGD?HVA ØNSKER DU TILBUD PÅ?HAR DU LINJETEGNINGERKontroll av gassanlegg?Brannslukkere
© Copyright Theia.no