Autorisert GASSINSTALLASJONsFIRMA

Vi er autorisert Norboatbedrift og gjennom dem har vi nå fått autorisasjon til å installere nye gassanlegg samt kontrollere eksisterende gassanlegg.

Priser:

Kontroll av gassanlegg                                                                                          kr. 2000,00 + mva                                                                                   

Eventuelle reise- og oppholdskostnader kommer i tillegg.

Utbedring av mangler som avdekkes under kontrollen:Gjeldende timepris + medgått materiell

Kontakt oss

Hva ønsker du?© Copyright Theia.no