Autorisert GASSINSTALLASJONsFIRMA

Vi har nå blitt autorisert Norboatbedrift og gjennom dem har vi nå fått autorisasjon til å installere nye gassanlegg samt kontrollere eksisterende gassanlegg.

Priser:

   Kontroll av gassanlegg                                                                                          kr. 2000,00 + mva                                                                                      Eventuelle reise- og oppholdskostnader kommer i tillegg.

   Kontroll av gassanlegg i forbindelse med fartøykontroll                                       kr.1500,00 + mva            

   Utbedring av mangler som avdekkes under kontrollen                                                                                                                                                            Gjeldende timepris + medgått materiell

Kontakt oss

Hva ønsker du?© Copyright Theia.no