Tjenester Theia AS leverer

Theia AS leverer en rekke tjenester og har god kompetanse på de tjenestene vi leverer. 
Fartøykontroll

Kontrollerer fiske- og lastefartøy under 15 m.     

Skade-/Havaritakst

Tar takstoppdrag på vegne av forsikringsselskaper

Salg/kontroll av brannslukkere

Kontrollerer samt selger nye brannslukkere

ISM revisjon

Foretar ISM revisjon

Tegning av GA-Plan

Tegner GA-Plan til fartøy under 15 meter

Miljøsertifisering

Sertifiserer bedrifter/rederi/havner 

Stabilitetsberegninger

Utarbeider stabilitetsberegning, leverer 

Sikkerhetsstyringssystem

Leverer elektronisk samt permbasert sikkerhetsstyringssystem

Gass-installasjon/kontroll

Godkjenning for å kontrollere / installere gassutstyr.

Kurs ASH/HMS

Leverer kursing i ASH/HMS

© Copyright Theia.no