ISM Revisjon

Vi har kompetanse innen revisjon av ISM sikkerhetsstyringssystemer, ISO 19001:2015 og ISO 14001:2015

Reidar innehar internasjonalt ISM revisorsertifikat, og har kvalifikasjoner til å gjennomføre interne ISM systemrevisjoner, samt etablere sikkerhetsstyringssystemer systemer for fartøy og rederi.

Theia AS har også et samarbeid med Teknologisk Institutt Sertifisering med bistand som teknisk/maritim fagrevisor i forbindelse med sertifisering av bedrifter/rederi iISO 19001:2015-Systemer for Kvalitetsstyring og ISO 14001:2015-Miljøstyring

Kontakt oss for uforpliktende tilbud.

© Copyright Theia.no