Om Oss

Theia AS ble etablert november 2012.

Vi er lokalisert i Tromsø sentrum, Tromstrygdgården.

I forbindelse med vår aktivitet innen maritim virksomhet, vårt kjennskap til drift og vedlikeholdsoppfølging av fartøy, tilbyr vi skadetakst, sikkerhetsstyringssystem med vedlikeholdoppfølging, HMS-kurs, stabilitetsberegninger og
ISM/ISO revisjoner. 

Fra 1. januar 2020 er Theia AS godkjent som eget kontrollforetak for kontroll av fiske- og lastefartøy mellom 8 – 15 meter. Dette innebærer også kontroll av oppdrettsfartøy opptil 15 meter. 

Theia AS ønsker å samarbeide med aktører innen maritim virksomhet på områder der vi har spisskompetanse, og dermed aktivt bidrar til et sikrere arbeidsmiljø. Dette får vi gjennom forebyggende teknisk vedlikehold, etablering av elektronisk sikkerhetsstyringssystem inkl. vedlikeholdsstyring med ekstern oppfølging. I tillegg har vi et forenklet sikkerhetsstyringssystem(A5 ringperm) for fartøy under 15 meter.

Fra 2017 er vi etablert som takstforetak og foretar takstoppdrag for forsikringsselskaper vedrørende skade/havari på fartøy.

Ansatte

Reidar Johnsen

Daglig leder

Telefonnummer: 417 97 100

Som styrmann og skipper/kaptein på fiskefartøy, redningsfartøy og passasjerferger har jeg opparbeidet lang erfaring i drift av fartøy.

Innehar internasjonalt ISM revisorsertifikat, og har dermed kvalifikasjoner til å gjennomføre interne ISM systemrevisjoner, samt etablere slike systemer for rederi.

Er revisor innen ISO 9001-Sertifisering av kvalitetssystem og ISO 14000-Miljøsertifisering på oppdrag fra Kiwa Teknologiske Institutt Sertifisering.


Hanny Olsen

Kontor Leder 

Telefonnummer: 917 43 665

Arbeidet i Theia AS består av:

 • Planlegging av fartøykontroller
 • Planlegging av revisjoner
 • Oppfølging av kunder
 • Ferdigstiller fartøy dokumentasjonHåvard Olaisen

Teknisk Inspektør

Telefonnummer:918 86 360

Ansatt i Theia AS i oktober 2017. Utdannet ingeniør fra Universitetet i Tromsø. Har tidligere variert arbeidserfaring blant annet offshore, operatør på land, helsesektoren samt selger. 

Ansvaret for:

 • Sikkerhetsstyring- og vedlikeholdssystemer.
 • Utarbeider hydrostatiske data på bakgrunn av scanning/linjetegninger.
 • Utfører utregninger til stabilitetsdokumentasjon. 
 • Verifiserer stabilitetsberegninger.


Sindre Martinsen

Teknisk Inspektør

Telefonnummer:906 35 001   

Ansatt i Theia AS september 2019.
Erfaring som:

 • Maskinist - hurtigruten
 • Servicemekaniker - Ulmatec Sentrum Diesel
 • Fjernvarmetekniker - Kvitebjørn Varme AS
 • Hjelpemontør/servicemekaniker - JM Hansen Maritime AS

 Arbeidsoppgaver:

 • Tekniske revisjoner på fartøy over 15 meter
 • Skade- og havaritakst
 • Fartøykontroller
 • Krengeprøve
 • Sikkerhetsstyring- og vedlikeholdssystemerJarle Eilertsen

TEKNISK ASSISTENT

Telefonnummer: 917 41 353

Ansatt i Theia AS i mai 2018. Har jobbet i Sparebanken Nordnorge med ansvar for innkjøp. Dagens Næringsliv, nestleder for Tromsøavdelingen. Anticimex(skadedyrbekjempelse) selger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Autorisert for kontroll av brannslukkere.
 • Autorisert for kontroll av gassfyringsanlegg på fartøy.
 • Kundeoppfølging
 
 

© Copyright Theia.no