Om Oss

Theia AS ble etablert november 2012.

Vi er lokalisert i Tromsø sentrum, Tromstrygdgården.

I forbindelse med vår aktivitet innen maritim virksomhet, vårt kjennskap til drift og vedlikeholdsoppfølging av fartøy, tilbyr vi skadetakst, sikkerhetsstyringssystem med vedlikeholdoppfølging, HMS-kurs, stabilitetsberegninger og ISM/ISO revisjoner. 

Samtidig utfører vi på vegne av ARCOS AS, godkjent kontrollforetak, fartøykontroll av fiske- og lastefartøy(servicefartøy) inntil 15 m. 

Theia AS ønsker å samarbeide med aktører innen maritim virksomhet på områder der vi har spisskompetanse, og dermed aktivt bidrar til et sikrere arbeidsmiljø. Dette får vi gjennom forebyggende teknisk vedlikehold, etablering av elektronisk sikkerhetsstyringssystem inkl. vedlikeholdsstyring med ekstern oppfølging. I tillegg har vi et forenklet sikkerhetsstyringssystem(A5 ringperm) for fartøy under 15 meter.

Fra 2017 er vi etablert som takstforetak og foretar takstoppdrag for forsikringsselskaper vedrørende skade/havari på fartøy. 

Ansatte

Reidar Johnsen

Daglig leder

Telefonnummer: 417 97 100

Email: Reidar@theia.no

Som styrmann og skipper/kaptein på fiskefartøy, redningsfartøy og passasjerferger har jeg opparbeidet lang erfaring i drift av fartøy.

I tillegg lang administrativ erfaring i daglig drift av fartøy, og implementering av sikkerhetsstyringssystemer for større rederi.

Arbeid med sikkerhetsstyringssystemer fra 1996 og frem til d.d, i hovedsak ISM-sikkerhetsstyringssystemer, herunder vedlikehold og vedlikeholdsoppfølging som en konsekvens av driftsansvar.

Innehar internasjonalt ISM revisorsertifikat, og har dermed kvalifikasjoner til å gjennomføre interne ISM systemrevisjoner, samt etablere slike systemer for rederi.

Er revisor innen ISO 9001-Sertifisering av kvalitetssystem og ISO 14000-Miljøsertifisering på oppdrag fra Kiwa Teknologiske Institutt Sertifisering.

Hanny Olsen

Kontor Leder 

Telefonnummer: 917 43 665

Email: Hanny@theia.no

Jeg jobber også innenfor helsesektoren i Tromsø Kommune.

Arbeidet i Theia AS består av:

  • Planlegging av fartøykontroller
  • Planlegging av revisjoner
  • Oppfølging av kunder
  • Ferdigstiller fartøy dokumentasjonHåvard Olaisen

Teknisk Inspektør

Telefonnummer:918 86 360

Email: Havard@theia.no

Jeg ble ansatt i Theia AS i oktober 2017. Utdannet ingeniør fra Universitetet i Tromsø. Har tidligere variert arbeidserfaring blant annet offshore, operatør på land, helsesektoren samt selger. 

I Theia AS har jeg ansvaret for Sikkerhetsstyringssystem med vedlikehold, utføre utregninger til stabilitetsdokumentasjon samt utføre takstoppdrag. 


 

© Copyright Theia.no