Stabilitetsberegninger

Skanning

For fartøy som ikke har linjetegning tilbyr vi skanning av skrog for å få symmetri av skrog under vann.

Krengeprøve

Utfører krengeprøve som sammen med skanning/linjetegning gir grunnlag for stabilitetsberegninger.

Stabilitetsberegninger 

Ut ifra målte verdier, linjetegninger/skanning av skrog, krengeprøverapport m/tankplan beregnes lettskipsskondisjon. Videre beregnes standardiserte lastekondisjoner med forskjellig last og bunkers. Theia AS bruker godkjent stabilitetsberegningsprogram, Autohydro.

Stabilitetsdokumentasjon

Stabilitetsberegninger bli produsert og lagt i samlet stabilitetsdokumentasjon som blir ringinnbundet. Fremst i dokumentasjonen ligger godkjenningsbrevet. Dokumentasjon skal alltid forefinnes ombord og kunne fremlegges på spørsmål fra sjøfartsdirektoratet. 

Stabilitetsplakat

Stabilitetsplakat gir informasjon om fartøyets stabilitet i forskjellige lastekondisjoner i forhold til gitte krav. Plakaten skal gi informasjon til skipsfører om fartøyets operasjonelle begrensninger.

Linjetegninger

Linjetegninger utarbeides i utgangspunktet av byggeverft. For fartøy som ikke har linjetegninger kan Theia AS utarbeide linjetegning basert på skanning av fartøy.


Se bilder nedenfor.

 

© Copyright Theia.no