Miljøsertifisering

Theia AS er godkjent til å ta Miljøsertifisering på vegne av CertNor AS(Miljøfyrtårn). For mer informasjon se nettsiden til Miljøfyrtårn.


ISO 14001-2015 Miljøsertifisering

Theia AS er godkjent til å ta miljøsertifisering i henhold til ISO 14001-2015 på vegne av Scandinavian Sertification AS


Kontakt oss på tlf 971 66 699 eller epost: Firmapost@theia.no

© Copyright Theia.no