PRISLISTE 2020

Stabilitetsdokumentasjon: kr 42.000 + mva

Vi foretar skanning av skrog, utfører krengeprøve, konverterer linjetegning til hydrostatiske data, og utarbeider komplett stabilitetsdokumentasjon

Forenklet periodisk fartøykontroll: kr 11.000,00 + mva
Fullstendig fartøykontroll: kr 11.000,00 + mva

Bunnbesiktigelsen er inkludert om den foretas samtidig som fartøykontrollen.

Bunnbesiktigelse: kr 8.500,00 + mva

Når bunnbesiktigelsen foretas utenom fartøykontrollen

Godkjenning av eksisterende stabilitetsberegninger: kr 3.500,00 + mva


Kontroll og utestedelse av Sertifikat for fartøy i oljevernberedskap som tas i forbindelse med fartøykontrollen. Gjelder alle fartøy, også Tromstrygdfartøy: kr 3.500,00 + mvaReise-, diett- og oppholdskostnader kommer i tillegg til ovennevnte, men deles på antall fartøy.
Reder bærer alle kostnader i forbindelse med slippsett, og eventuelle kostnader for å lukke avvik.


PRISLISTE 2020-For tromstrygdmedlemmer

Stabilitetsdokumentasjon: kr 35.700 + mva

Vi foretar skanning av skrog, utfører krengeprøve, konverterer linjetegning til hydrostatiske data, og utarbeider komplett stabilitetsdokumentasjon

Forenklet periodisk fartøykontroll: kr 9.350,00 + mva
Fullstendig fartøykontroll: kr 9.350,00 + mva

Bunnbesiktigelsen er inkludert om den foretas samtidig som fartøykontrollen.

Bunnbesiktigelse: kr 8.000,00 + mva

Når bunnbesiktigelsen foretas utenom fartøykontrollen

Godkjenning av eksisterende stabilitetsberegninger: kr 3.500,00 + mvaReise-, diett- og oppholdskostnader kommer i tillegg til ovennevnte, men deles på antall fartøy.
Reder bærer alle kostnader i forbindelse med slippsett, og eventuelle kostnader for å lukke avvik.

© Copyright Theia.no