PRISLISTE 2019

Fartøy som må scannes eller har egne linjetegninger: kr 39.000 + mva

Vi foretar skanning av skrog, utfører krengeprøve, konverterer linjetegning til hydrostatiske data, og utarbeider komplett stabilitetsdokumentasjon

Fartøykontroll: kr 10.500,00 + mva

Bunnbesiktigelsen er inkludert om den foretas samtidig som fartøykontrollen.

Bunnbesiktigelse: kr 8.000,00 + mva

Når bunnbesiktigelsen foretas utenom fartøykontrollen

Godkjenning av eksisterende stabilitetsberegninger: kr 3.500,00 + mva


Reise-, diett- og oppholdskostnader kommer i tillegg til ovennevnte, men deles på antall fartøy.
Reder bærer alle kostnader i forbindelse med slippsett, og eventuelle kostnader for å lukke avvik.

© Copyright Theia.no