Fartøykontroll

Theia AS er Godkjent Kontrollforetak og foretar fartøykontroller og utesteder nødvendige sertifikater.  Vi kontrollerer også laste - og servicefartøy.

Kontaktinformasjon:

Theia AS, Telefon 971 66 699, firmapost@theia.no

Reidar Johnsen, telefon 417 97 100 , reidar@theia.no

Hanny Olsen, telefon 917 43 665 , hanny@theia.no 

Fiskefartøy mellom 8 og 15 m

  • Fartøy 8 – 9 m Kun førstegangskontroll hos Godkjent foretak.
  • Fartøy 9 – 10,67 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 5. år.
  • Fartøy 10,67 – 15 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 2,5 år.
     

Laste- og servicefartøy mellom 8 og 15 m (Ny, gjeldende fra 1. januar 2015)

  • Nybygg 8 – 15 m og nyimporterte fartøy skal gjennomgå fullstendig kontroll hos Godkjent foretak.
  • Alle fartøy 8-15 m som tidligere har vært fremstilt for fullstendig kontroll skal fremstilles for periodisk kontroll hver 30. måned.

Fartøy i oljevernberedskap til og med 15m

  • Kontroll og sertifisering av fartøy 8 - 15 m i oljevern iht Forskriften

© Copyright Theia.no