Fartøykontroll

På grunn av stor pågang med stabilitetsberegninger vil tilbud som bekreftes etter 16.07.2018, ikke garanteres ferdig innen 01.01.2019.

Vi kan fortsatt tilby fartøykontroll og krengeprøve.

Redere som takker ja til tilbud etter 16.07.2018 vil få stabilitetsdokumentasjon i løpet av første halvår 2019.

Theia AS gjennomfører fartøykontroller på vegne av ARCOS som utsteder nødvendige sertifikater.  Vi kontrollerer også nå laste - og servicefartøy.


Kontaktinformasjon:

Theia AS, Telefon 971 66 699, firmapost@theia.no

Reidar Johnsen, telefon 417 97 100 , reidar@theia.no

Hanny Olsen, telefon 917 43 665 , hanny@theia.no 

Fiskefartøy mellom 8 og 15 m

  • Fartøy 8 – 9 m Kun førstegangskontroll hos Godkjent foretak.
  • Fartøy 9 – 10,67 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 5. år.
  • Fartøy 10,67 – 15 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 2,5 år.
     

Laste- og servicefartøy mellom 8 og 15 m (Ny, gjeldende fra 1. januar 2015)

  • Nybygg 8 – 15 m og nyimporterte fartøy skal gjennomgå fullstendig kontroll hos Godkjent foretak.
  • Alle fartøy 8-15 m som tidligere har vært fremstilt for fullstendig kontroll skal fremstilles for periodisk kontroll hver 30. måned.

Fartøy i oljevernberedskap til og med 15m

  • Kontroll og sertifisering av fartøy 8 - 15 m i oljevern iht Forskriften


 

© Copyright Theia.no